GIS Brussel 1865

GIS BRUSSEL 1865

Kadaster van de stad Brussel

In de loop van de 19de eeuw publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van talrijke gemeenten in België. De kaarten geven gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en andere landschapselementen in detail weer. In combinatie met de vastgoedbeschrijvingen vormen ze een belangrijke bron voor uiteenlopend onderzoek. In het kader van het project POPPKAD werd het door Popp uitgegeven kadaster van Brussel integraal gedigitaliseerd en in een Geografisch Informatiesysteem omgezet.

Infofiche

Titel: Kadaster van de stad Brussel, 1865

Auteur: Universiteit Gent met uitzondering van specifieke deelcollecties

Populatie/Onderwerp: Geografisch Informatiesysteem

Regio: Brabant

Periode: 1865

Aantal eenheden: 19 074 percelen

Aantal variabelen: 47

Formaat: CSV, XLS, SHP

Toegankelijkheidsgraad: Geen beperkingen bovenop de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum met uitzondering van de shapefiles die niet toegankelijk zijn. 

Context van de databank

Als onderdeel van de Atlas van België publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van 1 733 gemeenten. Deze unieke uitgave vormt een goudmijn voor historische geografie, industriële archeologie, sociale geschiedenis, heemkunde, toponymie en andere gebieden van onderzoek. Tot op heden doen historici en wetenschappers nog onvoldoende beroep op het kadaster wegens de complexiteit en de omvang van het archief. Het project POPPKAD werd in het leven geroepen om het kadaster te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. In het kader van dit project werden de plannen en de registerdata van een aantal typegemeenten integraal gedigitaliseerd en gekoppeld aan Geografische Informatiesystemen. De lokaliteiten werden geselecteerd op basis van de ligging, de grootte en het sociaal-economisch profiel. 

Brussel was tijdens de 19de eeuw veruit het belangrijkste centrum van het land, zowel op demografisch, economisch als op bestuurlijk vlak. De stad, die na de Belgische onafhankelijkheid een sterke bevolkingsgroei kende, telde omstreeks 1865 een bevolking van 158 000 inwoners en 16 000 huizen. Tot de jaren 1860 voltrok de groei zich voornamelijk binnen de administratieve grenzen van de stad. De Brusselse vijfhoek vormde in die periode een aantrekkingspool voor rijk en arm die aangetrokken door de welvaart en de werkgelegenheid een onderkomen vonden op een relatief kleine oppervlakte.

POPPKAD werd gefinancierd door de Herculesstichting en de Universiteit Gent.

Welke gegevens vind je in deze databank?

In de databank zijn de volgende inlichtingen per perceel en grondeigenaar samengebracht:

  • Soort perceel (bebouwd, tuin, boomgaard, enzovoort)
  • Soort gebouw (woning, pakhuis, nijverheidsgebouw, enzovoort)
  • Huisnummer van de woning
  • Oppervlakte van het goed
  • Kadastrale inkomen van het goed
  • Naam van de eigenaar
  • Beroep van de eigenaar
  • Woonplaats van de eigenaar

De perceelkaarten (schaal 1:1 250) werden gevectoriseerd en gegeorefereerd. De GIS-basiskaart bestaat uit 43 061 polygonen die alle percelen, gebouwen, straten, waterlopen, pleinen en andere topografische elementen weergeven.

Met behulp van de huisnummers uit de databank kunnen de vastgoeddata met gegevens uit andere bronnen worden verrijkt.

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

De databank wordt beheerd door het Queteletcentrum. Voor de consultatie gelden bijzondere voorwaarden. De hoger beschreven databankgegevens zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek na goedkeuring van de aanvraag. Wegens het copyright en de complexiteit zijn de basiskaarten (shapefiles) niet verkrijgbaar. Kaarten worden door medewerkers van het centrum op maat gemaakt en in jpg- of pdf-formaat ter beschikking gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de medewerkers van het centrum eric.vanhaute@ugent.be of sven.vrielinck@ugent.be.

Publicaties op basis van GIS BRUSSEL

  • Vrielinck, Sven. Grootse plannen: de kadastrale atlas van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880). Amsterdam University Press, 2018.