GIS Langdorp 1861

GIS LANGDORP 1861

Kadaster van de gemeente Langdorp

In de loop van de 19de eeuw publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van talrijke gemeenten in België. De kaarten geven gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en andere landschapselementen in ongekende detail weer. In combinatie met de vastgoedbeschrijvingen vormen ze een belangrijke bron voor uiteenlopend onderzoek. In het kader van het project POPPKAD werd het door Popp uitgegeven kadaster van Langdorp volledig gedigitaliseerd en in een Geografisch Informatiesysteem omgezet.

Infofiche

Titel: GIS van de gemeente Langdorp

Auteur: Universiteit Gent met uitzondering van specifieke deelcollecties

Populatie/Onderwerp: Geografisch Informatiesysteem

Regio: Vlaams-Brabant

Periode: 1861

Aantal eenheden: 4 463 percelen

Aantal variabelen: 23

Formaat: CSV, XLS, SHP

Toegankelijkheidsgraad: Raadpleegbaar onder de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum en mits akkoord van de auteur, met uitzondering van de shapefiles die niet toegankelijk zijn.

Context van de databank

Als onderdeel van de Atlas van België publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van 1 733 gemeenten. Deze unieke uitgave vormt een goudmijn voor historische geografie, industriële archeologie, sociale geschiedenis, heemkunde, toponymie en andere domeinen van onderzoek. Tot op heden doen historici en wetenschappers nog onvoldoende beroep op het kadaster wegens de complexiteit en de omvang van het archief. Het project POPPKAD werd in het leven geroepen om het kadaster te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. In het kader van dit project werden de plannen en de registerdata van een aantal typegemeenten integraal gedigitaliseerd en gekoppeld aan Geografische Informatiesystemen. De lokaliteiten werden geselecteerd op basis van de ligging, de grootte en het sociaal-economisch profiel. 

Langdorp bevindt zich in de Kempen en was omstreeks 1861 een relatief grote gemeente met ruim 2 200 inwoners, 442 huizen en 4 463 percelen. Het landschap werd beheerst door akkerland, heiden en hooiland. Een aanzienlijk deel van de gronden waren in het bezit van de lokale bevolking. Landbouw vormde de voornaamste bron van inkomen.

POPPKAD werd gefinancierd door de Herculesstichting en de Universiteit Gent. 

Welke gegevens vind je in deze databank?

In de databank zijn de volgende inlichtingen per perceel en grondeigenaar samengebracht:

  • Soort perceel (bouwland, weide, bos, enzovoort)
  • Soort gebouw (woning, schuur, nijverheidsgebouw, enzovoort)
  • Oppervlakte van het goed
  • Kadastrale klasse en inkomen van het goed
  • Naam van de eigenaar
  • Beroep van de eigenaar
  • Woonplaats van de eigenaar

De perceelkaarten (schalen 1:5 000 en 1:2 500) werden volledig gevectoriseerd en gegeorefereerd.

De databankgegevens zijn opgeslagen in verschillende formaten (CSV, SHP en XLS).

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

De databank, die in samenwerking met Dr. Wouter Ronsijn werd opgebouwd, wordt beheerd door het Queteletcentrum. Voor de consultatie gelden bijzondere voorwaarden. De hoger beschreven databankgegevens zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek na goedkeuring van de aanvraag. Wegens het copyright en de complexiteit zijn de basiskaarten niet verkrijgbaar in gevectoriseerde vorm (shapefiles). Kaarten worden door medewerkers van het centrum op maat gemaakt en in jpg- of pdf-formaat ter beschikking gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de medewerkers van het centrum eric.vanhaute@ugent.be of sven.vrielinck@ugent.be.

Publicaties op basis van GIS LANGDORP

  • Vrielinck, Sven. Grootse plannen: de kadastrale atlas van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880). Amsterdam University Press, 2018. 
  • Ronsijn, Wouter. De kadasterkaarten van Popp: een sleutel tot uw lokale geschiedenis. Historische geografie van Aarschot, Asse, Halle en Tienen aan de hand van de kadasterkaarten van Popp. Peeters, 2007.