Wat doen we?

Wat doen we?

Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een van de 15 universiteitsbrede expertisecentra van de Universiteit Gent. We bieden op interfacultaire en interdisciplinaire wijze actieve ondersteuning aan grensverleggend wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

Contextualisering van historische datasets en bronnen

Maak je als onderzoeker gebruik van historische statistieken en heb je nood aan begeleiding? Dan kan je hiervoor terecht bij het Queteletcentrum. Samen met jou denken we na over de correcte interpretatie van historische datasets, de noodzakelijke contextualisering en nuttige tools.

Kwantificeerbare tekstbronnen

Toegang tot unieke onderzoeksdatabanken over het Belgische verleden

Het Queteletcentrum promoot het gebruik van historische datasets die aan de Universiteit Gent werden gecreëerd. Deze datasets omhelzen zowel omvangrijke data-infrastructuren die projectmatig werden ontwikkeld (LOKSTAT, POPPKAD, HISSTER & STREAM) als thematische databanken die voortvloeiden uit doctoraal onderzoek. Wil je gebruik maken van een dataset beheerd door het Queteletcentrum, neem dan zeker contact met ons op.

UD

Bewerking van historische data

Met behulp van cartografische en statistische tools maken we kaarten, grafieken en tabellen op maat van specifieke onderzoeksvragen. Het Queteletcentrum levert graag een bijdrage aan jouw onderzoek.

Interactieve kaarten

Bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende disciplines​

We brengen je graag in contact met experts, databanken en publicaties uit verschillende vakgebieden die jouw onderzoek op een innovatieve en interdisciplinaire wijze vooruit helpen.

UFO