GIS Ramskapelle 1842

GIS RAMSKAPELLE 1842

Kadaster van de gemeente Ramskapelle

In de loop van de 19de eeuw publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van talrijke gemeenten in België. De kaarten geven gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en andere landschapselementen in ongekende detail weer. In combinatie met de vastgoedbeschrijvingen vormen ze een belangrijke bron voor uiteenlopend onderzoek. In het kader van het project POPPKAD werd het door Popp uitgegeven kadaster van Ramskapelle volledig gedigitaliseerd en in een Geografisch Informatiesysteem omgezet.

Infofiche

Titel: GIS van de gemeente Ramskapelle

Auteur: Universiteit Gent met uitzondering van specifieke deelcollecties

Populatie/Onderwerp: Geografisch Informatiesysteem

Regio: West-Vlaanderen

Periode: 1842

Aantal eenheden: 1 253 percelen

Aantal variabelen: 10

Formaat: CSV, XLS, SHP

Toegankelijkheidsgraad: Raadpleegbaar onder de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum en mits akkoord van de auteurs, met uitzondering van de shapefiles die niet toegankelijk zijn. 

Context van de databank

Als onderdeel van de Atlas van België publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van 1 733 gemeenten. Deze unieke uitgave vormt een goudmijn voor historische geografie, industriële archeologie, sociale geschiedenis, heemkunde, toponymie en andere domeinen van onderzoek. Tot op heden doen historici en wetenschappers nog onvoldoende beroep op het kadaster wegens de complexiteit en de omvang van het archief. Het project POPPKAD werd in het leven geroepen om het kadaster te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. In het kader van dit project werden de plannen en de registerdata van een aantal typegemeenten integraal gedigitaliseerd en gekoppeld aan Geografische Informatiesystemen. De lokaliteiten werden geselecteerd op basis van de ligging, de grootte en het sociaal-economisch profiel. 

Ramskapelle ligt in de Polders ten noorden van Brugge. In 1842 was het een relatief kleine landbouwgemeente met 422 inwoners en 70 huizen. Het grondgebied was verdeeld over 1 253 percelen en bestond grotendeels uit vruchtbaar weiland en akkerland. Het was in handen van 178 eigenaars waarvan stedelingen, adel en overheidsinstellingen de voornaamste bezitters vormden.

POPPKAD werd gefinancierd door de Herculesstichting en de Universiteit Gent. 

Welke gegevens vind je in deze databank?

In de databank zijn de volgende inlichtingen per perceel en grondeigenaar samengebracht:

  • Soort perceel (bouwland, weide, bos, enzovoort)
  • Soort gebouw (woning, molen, enzovoort)
  • Oppervlakte van het goed
  • Kadastrale klasse en inkomen van het goed
  • Naam van de eigenaar
  • Beroep van de eigenaar
  • Woonplaats van de eigenaar

De perceelkaart (schaal 1:5 000) werden volledig gevectoriseerd en gegeorefereerd.

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

De databank wordt beheerd door het Queteletcentrum. Voor de consultatie gelden bijzondere voorwaarden. De hoger beschreven databankgegevens zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek na goedkeuring van de aanvraag. Wegens het copyright en de complexiteit zijn de basiskaarten (shapefiles) niet verkrijgbaar. Kaarten worden door medewerkers van het centrum op maat gemaakt en in jpg- of pdf-formaat ter beschikking gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de medewerkers van het centrum eric.vanhaute@ugent.be of sven.vrielinck@ugent.be.

Publicaties op basis van GIS RAMSKAPELLE

  • Vrielinck, Sven. Grootse plannen: de kadastrale atlas van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880). Amsterdam University Press, 2018.