Wie zijn we?

Wie zijn we?

Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek stimuleert interdisciplinaire samenwerking. Onze medewerkers en geaffilieerde onderzoekers komen uit de disciplines van de geschiedenis, geografie, sociologie, economie en politieke wetenschappen. We bundelen expertise over sociaal-economische geschiedenis, demografie, plattelandsgeschiedenis, wereldgeschiedenis, genderstudies, levensloopanalyse, economische systemen, lokale politiek, gerechtelijke statistiek, cartografie en GIS. Vanuit ons vakgebied bieden we ondersteuning en advies bij het gebruik van historische data die cijfermatig en op kaart bestudeerd kunnen worden.

Team

Isabelle Devos

Prof. dr. Isabelle Devos

Coördinator

Isabelle Devos is historica en demograaf. Ze is coördinator van het Queteletcentrum en verantwoordelijke voor de STREAM- en HISSTER-data-infrastructuren. Zij is verbonden aan het Instituut voor Vroegmoderne Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Eric Vanhaute

Prof. dr. Eric Vanhaute

Coördinator

Eric Vanhaute is professor economische geschiedenis en wereldgeschiedenis aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij is coördinator van het Queteletcentrum en promotor van de LOKSTAT- en POPPKAD-data-infrastructuren. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Economies Comparisons Connections.

Sarah Heynssens

Sarah Heynssens

Medewerker

Sarah Heynssens is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Binnen het Queteletcentrum is ze verantwoordelijk voor de opvolging van het datamanagement en de communicatie. Ze werkt mee aan de STREAM-data-infrastructuur.

Sven_Vrielinck

Sven Vrielinck

Medewerker

Sven Vrielinck is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij staat in voor het inhoudelijke en technische beheer van de datacollecties en de onderzoeksinstrumenten van het Queteletcentrum, waaronder de data-infrastructuren LOKSTAT, POPPKAD en STREAM.

Torsten

Torsten Wiedemann

Medewerker

Torsten Wiedemann is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij werkt als geograaf en GIS-expert voor het Queteletcentrum en is verantwoordelijk voor de bewerking en cartografische weergave van de databankgegevens van het centrum.

Stuurgroep

Prof. dr. Philippe De Maeyer

Geograaf

Philippe De Maeyer is voorzitter van de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent. Zijn expertise ligt in cartografie en het gebruik van GIS en omvat de geschiedenis van de cartografie, het kaartmaken en het gebruik van GIS in historische- en kaartstudies. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep CARTOGIS. 

Herwig Reynaert

Prof. dr. Herwig Reynaert

Politieke wetenschapper

Herwig Reynaert is politicoloog bij het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust op lokale en provinciale politiek (verkiezingen, politiek leiderschap, lokale democratie, enzovoort).

Koen_Schoors

Prof. dr. Koen Schoors

Econoom

Koen Schoors is hoofd van de vakgroep Algemene Economie van de Universiteit Gent. Hij onderzoekt economische systemen en instituties, financiële instellingen en markten, landbouweconomie en ontwikkelingseconomie. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep SHERPPA.

Bart Van de Putte

Prof. dr. Bart Van de Putte

Socioloog

Bart Van de Putte is verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op sociale demografie en historische sociologie met een focus op migratie, etniciteit en gezinsconstructie. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep HEDERA.

Toon Vrints

Prof. dr. Antoon Vrints

Historicus

Antoon Vrints doceert geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en in conflictregulering in langetermijnperspectief. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750.