LOKSTAT

LOKSTAT

Databank van lokale statistieken in België, 1800 - 1970

LOKSTAT is een interdisciplinaire databank van lokale en regionale statistieken uit de periode 1800-1970. De datacollecties zijn gebaseerd op de officiële tellingen van de bevolking, landbouw, handel en nijverheid die in België hebben plaatsgevonden. Ook cijferreeksen uit andere historische bronnen, zoals verkiezingsuitslagen, komen in de gegevensbank voor.

Infofiche

Titel: Historische databank van lokale statistieken in België

Auteur: Universiteit Gent met uitzondering van specifieke deelcollecties

Populatie/Onderwerp: Statistieken op gemeentelijk niveau

Regio: België

Periode: 1800-1970

Aantal eenheden: 3 067

Aantal variabelen: 34 500

Formaat: CSV, XLS, PDF

Toegankelijkheidsgraad: Geen beperkingen bovenop de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum met uitzondering van specifieke deelcollecties waar toestemming van de auteur is vereist. 

Context van de databank

De centrale overheid organiseerde sinds de Franse Revolutie op regelmatige tijdstippen tellingen en enquêtes in vrijwel alle sectoren van het maatschappelijk leven. Zo kwam de afgelopen twee eeuwen een rijk patrimonium van statistisch materiaal tot stand. Miljoenen cijfers over de bevolking, de nijverheid, de handel, de landbouw en andere domeinen zijn opgeslagen in oude boeken en handschriften die verspreid in archieven en bibliotheken worden bewaard. De tabellen werden ingevoerd in de databank LOKSTAT en komen dankzij de toepassing van moderne technieken ter beschikking van innovatief en grensverleggend onderzoek.

LOKSTAT werd ontwikkeld met de financiële steun van de Herculesstichting. De databank kwam tot stand in samenwerking met het netwerk HISSTAT bestaande uit de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, de Interface Demografie van de Vrije Universiteit Brussel, het Centre de Recherche en Démographie et Sociétés van de Université Catholique de Louvain, het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. 

Welke gegevens vind je in deze databank?

De databank bevat cijfergegevens van alle Belgische gemeenten met betrekking tot een brede waaier van maatschappelijke thema’s, gaande van bevolking, gezin, migratie, arbeid, landbouw, economie tot onderwijs.

Deze reeksen zijn afkomstig uit de klassieke tellingen:

 • Bevolkingstellingen: 1800, 1806, 1816, 1830, 1846, 1856, 1866, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1947, 1961, 1970
 • Landbouwtellingen: 1846, 1895, 1959
 • Nijverheidstellingen: 1896, 1910, 1937, 1961

Ook andere gegevens die op gemeentelijk niveau werden verzameld, kan men terugvinden in de gegevensbank:

 • Inlichtingen over het bevolkingsverloop: 1840-2000
 • Transportinfrastructuur: 1800-1940
 • Lokale verkiezingen: 1899, 1952-1964
 • Kerkbezoek: 1950

Met behulp van een cartografische module (HISGIS) kunnen de cijfergegevens op kaart worden voorgesteld en in detail worden geanalyseerd.

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

LOKSTAT wordt beheerd door het Queteletcentrum en staat ten dienste van academici en onderzoekers in het kader van wetenschappelijke projecten. Wie gebruik wil maken van de datacollecties kan zich wenden tot de medewerkers van het centrum (eric.vanhaute@ugent.be of sven.vrielinck@ugent.be). Kaarten kunnen op maat en op aanvraag worden gemaakt.

Een selectie van tellingen van de bevolking, landbouw en nijverheid uit de periode 1895-1900 is vrij consulteerbaar via de website www.lokstat.ugent.be.

Publicaties op basis van LOKSTAT

 • De Wever, Bruno. “Belgische oorlogsdoden van de wereldoorlogen”, in: Nous irons en Flandres. Festschrift Piet Chielens. Ieper, 2022: 361-365.
 • Ronsijn, Wouter. “Historische epidemieën: cholera in 1849 in Oudenaarde”, G|OUD – Geschiedenis van Oudenaarde en Omgeving, 2(2022): 30-40.
 • Vannerum, Katrijn en Thijs Lambrecht. Groen van toen : de verdwenen flora van Oost-Vlaanderen. Gent: Academia Press, 2022.
 • Schoups, Martin. Meesters van de straat: collectieve actie en de strijd om de publieke ruimte: Antwerpen (1884-1936). PhD Diss., Universiteit Gent, 2022.
 • Schepers, Ingrid. “Vertrekken, blijven of beide ? De invloed van het Belgische transportbeleid op de arbeidsmobiliteit van de plattelandsbevolking tijdens de negentiende eeuw”. Stadsgeschiedenis, 16(2021), 1: 3-20.
 • D’hulst, Lieven. “Translating in occupied towns during the First World War: between hegemonic policies and local practices”. In: The Routledge handbook of translation and the city. New York: Routledge, 2021: 1-20.
 • Delabastita, Vincent en Erik Buyst. “Intergenerational mobility of sons and daughters: evidence from nineteenth-century West Flanders”, European Review of Economic History, 2021: 1-28.
 • De Vijlder, Nicolas en Koen Schoors. “Land rights, local financial development and industrial activity: evidence from Flanders (nineteenth – early twentieth century)”. Cliometrica, 14(2020), 3: 507-50.
 • Greefs, Hilde en Anne Winter. “Mobility, migration selectivity and demographic change in Belgian cities, 1846-1910, in: Bruno Blondé, Sam Geens, Hilde Greefs e.a.(eds.), Inequality and the city in the Low Countries (1200-2020). Leuven: Brepols, 2020: 79-102.

 • Van Leeuwen, Bas, Robin Philips en Erik Buyst eds. An economic history of regional industrialization. New York/London: Routledge, 2020.

 • Pink, Katharina, Robert Quinlan en Saskia Hin. “Famine-related mortality in early life and accelerated life histories in nineteenth-century Belgium”. Proceedings of the Royal Society – Biological Sciences, 2020, 287: 1-8.

 • Philips, Robin. Regional patterns of industrialisation in the Low Countries. PhD Dissertation, University of Utrecht, 2020.

 • Braun, Robert. “Religious dominance and empathy: Catholic antisemitism in the Low Countries“, Theory and Society, 49(2020): 387-415.

 • D’hulst, Lieven. “Mediating Flemish: Local Language and translation policies on the French-Belgian border”, In: Lieven D’hulst and Kaisa Koskinen (eds.), Translating in  town: Local translation policies during the European 19th century. New YorkBloomsbury, 2020: 91-114.

 • Debackere, Ellen. Welkom in Antwerpen: het Antwerpse vreemdelingenbeleid 1830-1880. Leuven Universitaire Pers, 2020.

 • Naert, Jan. “Hoeders van de staat: burgemeesters in bezet en bevrijd België en Noord-Frankrijk (1914-1921)”. PhD Diss., Universiteit Gent, 2020.
 • Beeckaert, Esther, en Eric Vanhaute. “Whose famine? Regional differences in vulnerability and resilience during the 1840s potato famine in Belgium”, In An Economic History of Famine Resilience, uitgegeven door Jessica Dijkman en Bas van Leeuwen (red.), 115–41. New York, 2019.
 • De Graef, Pieter en Wouter Ronsijn, “From home food production to professional farming: the social and geographical continuum of urban agriculture: nineteenth-century Oudenaarde and Kortrijk, Belgium“, in: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes / Rural History Yearbook, 2019: 95-121.

 • Bourguignon, Mélanie. “Questionner les relations entre aspects socioéconomiques et démographie à l’aune des particularités du milieu rural local wallon au 19e siècle”, Espace, populations, sociétés, nr. 2 (2019): 1-29.
 • Mor, Maayan. “Rethinking the origins of electoral cleavages: how states create cleavages through policies”. PhD Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2019.
 • Monteiro, João, Bruno Martins, Patricia Murrieta-Flores, en João M. Pires. “Spatial disaggregation of historical census data: leveraging multiple sources of ancillary information”, International Journal of Geo-Information, nr. 8 (2019): 1-22.
 • Beeckaert, Esther. “Subsidies to the rescue: the funding of poor relief in Flemish village communities during the crisis of the 1840s, a comparative analysis”, TSEG / Low Countries Journal of Social and Economic History  15, nr. 4 (2019): 5-32.
 • Degraeve, Matthijs. “Vakmanschap in tijden van massaproductie: de Brusselse bouwnijverheid in de negentiende en twintigste eeuw.” Tijd-Schrift 9, nr. 1 (2019): 7-27.
 • Van Leeuwen, Marco H.D., Ineke Maas, Saskia Hin, en Koen Matthijs. “Socio-economic modernization and enduring language barriers: choosing a marriage partner in Flemish communities, 1821-1913”, The History of the Family 24, nr. 1 (2019): 94-122.
 • De Graef, Pieter. “Urban development and local food production. Ability and inability of feeding growing cities by urban agriculture, nineteenth-century industrialising Belgium”, In: Wouter Ronsijn, Niccoló Mignemi, and Laurent Herment (red.), Stocks, season and sales: food supply, storage and markets in Europe and the New World 1600-2000. Ghent, 2019: 147-79.
 • Ashkan, Ashkpour. “Theory and practice of historical census data harmonization: the Dutch historical census use case: a flexible, structured and accountable approach using Linked Data Technology”. PhD Dissertation, Erasmus University Rotterdam, 2019.
 • Ronsijn, Wouter. “Alternance d’effets de ciseaux dans l’espace rural de la Flandre intérieure, XVIIIe – XIX siècle”, in Histoire rurale de l’Europe, XVIe-XXe siècle, uitgegeven door Laurent Herment (ed.), 203-229.  Paris: EHESS, 2019.
 • Braun, Robert. “Protectors of Pluralism: Christian Minorities and the Rescue of Jews during the Holocaust.” Cambridge University Press, 2019. 
 • Deschacht, Nick en Anne Winter, “Micro-Mobility in Flux. Municipal Migration Levels in the Provinces of Flanders and Antwerp, 1796–1846”, Journal of Migration History 5, nr. 1 (2019): 1-30.
 • Cant, Jeroen. “Food inaccessibility in Flanders: Identifying spatial mismatches between retail and residential patterns”. PhD diss., Universiteit Antwerpen, 2019.
 • Buyst, Erik. “The causes of growth during Belgium’s industrial revolution”, in: Journal of Interdisciplanary History, 49(2018): 71-92.
 • Matthys, Christa. “Pay the midwife! The cost of delivery in nineteenth-century rural West-Flanders: the case of midwife Joanna Mestagh”. TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History 15, nr. 2-3 (2018): 5-32.
 • Frissen, Aleida, Jim van Os, Sanne Peeters, Ed Gronenschild, Machteld Marcelis, en for Genetic Risk and Outcome in Psychosis (G.R.O.U.P.). “Evidence that reduced gray matter volume in psychotic disorder is associated with exposure to environmental risk factors”. Psychiatry Research. Neuroimaging 271 (2018): 100–10. 
 • Frigo, Annalisa, en Eric Roca. “Roots of gender equality: the persistent effect of beguinages on attitudes toward women”. Labour Seminars, Paper. Milan Bocconi University, 2018.
 • Vervaeke, Ans, en Isabelle Devos. “Much ado about nothing? Reconsidering the smallpox effect. Height in the nineteenth-century town of Thielt, Belgium”. TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History 14, nr. 4 (2018): 56-83.
 • Neirinckx, Pieter. “De landbouw in Genk aan het einde van de 19de eeuw”. Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Heidebloemke Genk 77, nr. 2 (2018): 34–36.
 • Depauw, Ewout. “Tall farmers and tiny weavers. Rural living standards and heights in Flanders, 1830-1870.” TSEG/ Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis/ The Low Countries Journal of Social and Economic History 14, nr. 3 (2018): 56-84.
 • Ronsijn, Wouter en Eric Vanhaute. “From the hungry 1840s to the dear 1850s: the case of Belgium’s food price crisis, 1853-56”. Agricultural History Review 66, nr. 2 (2018): 238-260.
 • Neirinckx, Pieter. “De Genkse industrie aan het einde van de 19de eeuw”. Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Heidebloemke Genk 76, nr. 2. (2017): 20-22.
 • Clerix, Kristof. “Grasduinen in de bevolkingsgeschiedenis: wat was er mis met de West-Vlamingen?” Knack, 13 Maart 2018.
 • Zobl Franz Xaver. “Regional economic development under trade liberalisation, technological change and market access: evidence from 19th century France and Belgium”. PhD Dissertation, The London School of Economics and Political Science, 2018.
 • Van Bavel, Jan, Martin Klesment, Eva Beaujouan, Zuzanna Brzozowska, Allan Puur, David Reher, Miguel Requena, Glenn Sandström, Tomáš Sobotka, en Kryštof Zeman. “Seeding the gender revolution: Women’s education and cohort fertility among the baby boom generations”, Population Studies. A Journal of Demography 72, nr. 3 (2018): 283-304.
 • Geelen, Julien. Selfie van zes Voergemeenten omstreeks 1900. Deel 1: bevolking; Deel 2: landbouw; Deel 3: Nijverheid. Voeren: Heem en Natuur, 2018.
 • Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens, en Pieter Lagrou. Papy, était-il un Nazi? Sur les traces d’un passé de guerre. Bruxelles: Racine, 2017.
 • De Graef, Pieter. “Food from country to city, waste from city to country: an environmental symbiosis? Fertiliser improvement in eighteenth-century Flanders”. Journal for the History of Environment and Society 2 (2017): 25–61.

 • Ronsijn, Wouter. “‘Gaining ground’ in Flanders after the 1840s: access to land and coping mechanisms of (semi-)landless households in Flanders, ca. 1850-1900”, Rural History Conference, 1–35. Leuven, 2017.
 • De Keyzer, Maïka. Inclusive commons and the sustainability of peasant communities in the medieval Low Countries. New York (N.Y.) : Routledge, 2017. 
 • Ronsse, Stijn, en Samuel Standaert. “Combining growth and level data: an estimation of the population of Belgian municipalities between 1880 and 1970”. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 50, nr. 4 (2017): 218–26. 
 • Curtis, Daniel, Jessica Dijkman, Thijs Lambrecht, en Eric Vanhaute. “Low Countries”. In Famine in European History, uitgegeven door Guido Alfani en Cormac Ò Grada, 119–40. Cambridge University Press, 2017.
 • Vanoutrive, Thomas, en Jeroen Cant. Vergunningenbeleid in Vlaanderen: kwantitatieve analyse van de vergunningendatabank. Brussel: Vlaams planbureau voor Omgeving, 2017.
 • Mäkelä, Eetu, Juha Törnroos, Thea Lindquist, en Eero Hyvönen. “WW1LOD: an application of CIDOC-CRM to World War 1 linked data”. International Journal on Digital Libraries 18, nr. 4 (november 2017): 333–43.
 • Depauw, Ewout, en Deborah Oxley. “Toddlers, teenagers and terminal heights: the determinants of adult male stature, Flanders, 1800-76”. Onder redactie van Rui Esteves en Gabriel Geisler Mesevage. Discussion Papers in Economic and Social History 157 (2017): 1–34.
 • Aerts, Koen, Dirk Luyten, Paul Drossens, en Pieter Lagrou. Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden van je familie. Tielt: Lannoo N.V, 2017.
 • Neirinckx, Pieter. “De Genkse industrie aan het einde van de 19de eeuw”. Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Heidebloemke Genk 76, nr. 2. (2017): 20-22
 • Thiry, Amandine. Le tribute des temps troubles: la justice face aux homicides attribués à la « résistance » dans l’arrondissement judiciaire de Mons (avril 1943 – novembre 1944). Namur, 2016.
 • De Keyzer, Maïka, en Eline Van Onacker. “Beyond the flock: sheep farming, wool sales and social differentiation in a sixteenth-century peasant society: the Campine in the Low Countries”, Agricultural History Review  64, nr. 1 (2016): 157-80.
 • Bryukhanova, Elena, en Maria Rygalova. “Historical GIS on-line: a review of foreign and Russian projects”, Altai State University Journal 90, nr. 2 (2016): 56–9.
 • Vanraepenbusch, Karla, en Matthias Meirlaen. “Van trauma sites naar herinneringsplekken: de integratie van de executies en de gefusilleerden in de stedelijke ruimte van Antwerpen, Luik en Rijsel (1914-1940)”, Stadsgeschiedenis 11, nr. 2 (2016): 146-64.
 • De Veirman, Sofie, Helena Haage, en Lotta Vikström. “Deaf and unwanted? Marriage characteristics of deaf people in eighteenth- and nineteenth-century Belgium: a comparative and cross-regional approach”. Continuity and Change 31, nr. 2 (2016): 241–73.
 • Puschmann, Paul, Nina Van den Driessche, Koen Matthijs, en Bart Van de Putte. “Paths of acculturation and social inclusion. Migration, marriage opportunities and assortative mating by geographic origin in Antwerp, 1846–1920”, Journal of Migration History 2, nr. 1 (22 maart 2016): 177–207. 
 • Ronsijn, Wouter. “Bevolkingscijfers voor Oudenaarde tijdens de lange negentiende eeuw”. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 53 (2016): 103–20.
 • Vanoutrive, Thomas, Ilja Van Damme, en Greet De Block. “On the rationality of network development: the case of the Belgian motorway network”. In International Planning History Proceedings, 17th IPHS Conference, History-Urbanism-Resilience, onder redactie van C. Hein, 1–12. TU Delft, 2016.
 • De Vijlder, Nicolas, en Koen Schoors. “Land rights, local financial development and industrial activity: evidence from Flanders (19th-early 20th century)”. Seminars, Working Paper. Leuven: Dep. of Economics, 2016: 1-43.
 • Winter, Anne. Migrants and urban change: newcomers to Antwerp, 1760-1860. Perspectives in Economic and Social History 1. London: Routledge, 2016.
 • Rutten, Gijsbert, Rik Vosters, en Marijke van der Wal. “Franchification in discourse and pratice: loan morphology in Dutch private letters of the eighteenth and nineteenth century”, in Past, present and future of a language border: Germanic-Romance encounters in the Low Countries uitgegeven door Peersman, Catharina, Gijsbert Rutten en Rik Vosters (red.), 143-70. Berlin/Boston, 2015.
 • Ronsse, Stijn. “Explorations in cliometrics”. PhD Dissertation, Ghent University, 2015.
 • Peeters, S. C. T., E. H. B. M. Gronenschild, V. van de Ven, P. Habets, R. Goebel, J. van Os, M. Marcelis, en for Genetic Risk and Outcome of Psychosis (G.R.O.U.P.). “Altered mesocorticolimbic functional connectivity in psychotic disorder: an analysis of proxy genetic and environmental effects”. Psychological Medicine 45, nr. 10 (2015): 2157–69.
 • Deschacht, Nick, en Anne Winter. “Rural crisis and rural exodus? Local migration dynamics during the crisis of the 1840s in Flanders (Belgium)”. Explorations in Economic History 56 (2015): 32–52.
 • De Veirman, Sofie. “Deaf and disabled? (Un)Employment of deaf people in Belgium: a comparison of eighteenth-century and nineteenth-century cohorts”. Disability & Society 30, nr. 3 (2015): 460–74.
 • Puschmann, Paul, Nina Van den Driessche, Per-Olof Grönberg, Bart Van de Putte, en Koen Matthijs. “From outsiders to insiders? Partner choice and marriage among internal migrants in Antwerp, Rotterdam and Stockholm, 1850-1930”. Historical Social Research- Historische Sozialforschung, Special Issue: Climate and beyond. The production of knowledge about the Earth as a signpost of social change, 40/2, nr. 152 (2015): 319–58.
 • Van Orshoven Pieter-Jan, en Bart De Peuter. Lokale bestuurskrachtmonitoring: integraal benaderen en meten van lokale bestuurskracht In Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Slagkrachtige Overheid, 2015.
 • Klüsener, Sebastian. “Spatial variation in non-marital fertility across Europe: recent trends, past path dependencies and potential future pathways”. MPIDR Working Paper. Max Planck Institute for Demographic Research, 2015.
 • Aerts, Koen. Repressie zonder maat of einde? De juridische reïntegratie van collaborateurs in de Belgische staat na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2015.
 • Smeets, Feikje, Tineke Lataster, Wolfgang Viechtbauer, en Philippe Delespaul. “Evidence that environmental and genetic risks for psychotic disorder may operate by impacting on connections between core symptoms of perceptual alteration and delusional ideation”. Schizophrenia Bulletin 41, nr. 3 (mei 2015): 687–97.
 • Ronsijn, Wouter. “Microdata on the Belgian Population for 1961–2001: documenting and reconstructing the 1961 census sample”, Historical Methods: a Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 47(2014): 45-55.
 • Puschmann, Paul, Per-Olof Grönberg, Reto Schumacher, en Koen Matthijs. “Access to marriage and reproduction among migrants in Antwerp and Stockholm. A longitudinal approach to processes of social inclusion and exclusion, 1846–1926”, The History of the Family 19 (2014): 29-52.
 • Roels, Leen. Het tekort: studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974. Hilversum, 2014.
 • Ronsijn, Wouter. “Commerce and the countryside. The rural population’s involvement in the commodity market in Flanders, 1750-1910”. PhD Diss., Universiteit Gent, 2014.
 • Vercammen, Rik. “Leven aan de rafelrand? Landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies (1870-1930)”. PhD Diss., VUB, 2014.
 • Dombrecht, Kristof. “Plattelandsgemeenschappen, lokale elites en ongelijkheid in het Vlaamse kustgebied (14de-16de eeuw): case-study Dudzele Ambacht”. PhD Diss., Universiteit Gent, 2014.
 • Soens, Tim, Iason Jongepier, en Eline Van Onacker. Een historische studie van het stratenpatroon van Doel. Brussel, 2014.
 • Matthys, Christa, en Marianne Caron. “La fécondité légitime dans différents agrosystèmes sociaux en Flandre, 1830-1930“, Espace, populations, sociétés, 2014: 1-18.
 • Ronsijn, Wouter, Educational expansion and gender inequality in Belgium in the twentieth century”, Histoire et Mesure 39, nr. 1 (2014): 195-218.
 • Vrielinck, Sven. “De macht van het getal: een statistische kritiek van de bevolkingsstatistieken in België (1800-1970).” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 43(2014): 74-11.