Databanken

De databanken die het Queteletcentrum ter beschikking stelt, lopen van de 16de tot de late 2Oste eeuw en beslaan het hele Belgische grondgebied. Samen bevatten ze meer dan 90 000 variabelen, informatie over 2 700 plaatsen en levenslopen van zo’n 23 000 individuen. Ze bestrijken een uiteenlopende waaier aan thema’s zoals het verloop van de bevolking, migratie, prostitutie, armoede, prijzen en lonen, verkiezingen, enzovoort. De gegevens in de databanken komen uit allerlei historische bronnen waaronder registers van burgerlijke stand, parochieregisters, processtukken, armenlijsten, ordonnanties, landbouw-, industrie- en volkstellingen.

Schoonselhof © Toerisme Antwerpen

Databank van doodsoorzaken
S.O.S. Antwerpen

De databank S.O.S. Antwerpen bevat een gedetailleerde beschrijving van alle doodsoorzaken in de stad Antwerpen van 1820 tot en met 1946. Van elke persoon die tijdens deze periode in de stad stierf, worden zowel de doodsoorzaken als individuele gegevens afkomstig uit andere bronnen samengebracht en gebruiksklaar gemaakt voor wetenschappelijk en ander onderzoek.

LOKSTAT

Lokale statistieken
LOKSTAT

Ben je op zoek naar informatie over de groei en samenstelling van de bevolking sinds 1800? Wil je op kaart zien waar de verschillende nijverheden zich in Vlaanderen en Wallonië aan het einde van de 19de eeuw situeerden? Duik in de LOKSTAT-databank.

Asse

Grondbezit in België
POPPKAD

Wil je weten hoeveel grondeigenaars een gemeente telde in de 19de eeuw ? Of hoe het vastgoed in verschillende regio's was verdeeld? Raadpleeg de POPPKAD-databank.

Oude Kaarten

Vlaanderen en Brabant op kaart
STREAM

Hoeveel gezinnen werden er geteld per lokaliteit in 1697? Hoeveel mensen waren actief in de landbouw en hoeveel erbuiten? Op welke manier evolueerden de graanprijzen in vroegmodern Vlaanderen en Brabant? De STREAM-databank biedt een antwoord op deze en vele andere vragen.

prostitutie

Prostitutie in Brugge
PROST

Wie waren de prostituees in het 18de-eeuwse Brugge? Wat was hun positie in de samenleving en voor het gerecht? Welke veroordelingen kregen ze? Hoe verliepen hun levenslopen? Op welke leeftijd trouwden ze, en hoeveel kinderen kregen ze? De PROST-databank beantwoordt al deze vragen.

maid_meid

Oost-Vlaamse dienstmeiden
MAID

Wat waren de kenmerken van ongehuwde vrouwen die tijdens de 19de eeuw hun geboortedorp verlieten om in de stad Gent als dienstmeid te werken? Wat was hun beroepservaring? Welke was hun familiale achtergrond en in welke Gentse huishoudens kwamen ze terecht? Braken zij definitief met hun plaats van oorsprong of keerden ze terug naar hun roots? De MAID-databank brengt raad.

HISSTER

Historische Sterftestatistieken
HISSTER

Wil je weten hoeveel sterfgevallen er waren in 1841 in Adegem? Wens je het aantal doodgeboren kinderen tussen gemeenten in 1930 te vergelijken? Nieuwsgierig naar sterftes ten gevolge van ziektes zoals kanker en tuberculose door de jaren heen? Bekijk de HISSTER-databank.

ear

Levensloopdata van doven
DEAF

Hoe verliep het leven van dove personen in 18de, 19de en begin van de 20ste eeuw? Welke beroepsmogelijkheden hadden mensen met een fysieke beperking? In hoeverre waren ze afhankelijk van familie en in staat een zelfstandig leven op te bouwen? Vind de antwoorden op deze vragen in de DEAF-databank.

Bietenoogst_edited

Single ladies in het Brugse Vrije
SINGLE

Hoe overleefden vrouwen in de 18de en 19de eeuw zonder een echtgenote aan hun zijde? Woonden ze alleen, in familieverband of vormden ze een huishouden met niet-verwante personen? Woonden zij vooral op het platteland of in de stad? Welke beroepen oefenden zij uit? Bekijk de SINGLE-databank.

Rue de la Cigogne (Collection cartes postales de Belfius - Académie Royale de Belgique

Stedelijke Sterftecijfers
URBAN DEATHS

Hoe fataal was het stadsleven in Brussel, Luik en Schaarbeek anno 1910? Wat was de gemiddelde overlijdensleeftijd? Welke beroepen waren het meest risicovol? Hoeveel kinderen werden doodgeboren? De URBAN DEATHS-databank brengt duidelijkheid.

Bethune

Handelsboekhouding
BETHUNE

In het Kasteel Bethune te Marke bevindt zich het quasi volledig bewaarde handelsarchief van de firma "Bethune & Fils", een linnenhandel waarmee de familie fortuin heeft vergaard. Verken de wondere wereld van de textielhandel aan de hand van de databank!

Brussel

GIS BRUSSEL 1865

GIS van Brussel, grootste stad en bestuurscentrum van België, anno 1865. Interactieve toepassing ontwikkeld op basis van het historische kadaster gepubliceerd door Popp. Breng oude landschappen, wegen, huizen, gebouwen en bezitsverhoudingen terug tot leven met behulp van nieuwe technologieën.

Brugge

GIS BRUGGE 1862

GIS van Brugge, een grote provinciestad en regionaal bestuurscentrum, anno 1862. Interactieve toepassing ontwikkeld op basis van het historische kadaster gepubliceerd door Popp. Breng oude landschappen, wegen, huizen, gebouwen en bezitsverhoudingen terug tot leven met behulp van nieuwe technologieën.

Mazenzele

GIS MAZENZELE 1858

GIS van Mazenzele, een kleine landbouwgemeente tussen Aalst en Brussel, anno 1858. Interactieve toepassing ontwikkeld op basis van het historische kadaster gepubliceerd door Popp. Breng oude landschappen, wegen, huizen, gebouwen en bezitsverhoudingen terug tot leven met behulp van nieuwe technologieën.

Langdorp

GIS LANGDORP 1861

GIS van Langdorp, een grote plattelandsgemeente uit de Kempen in 1861. Interactieve toepassing ontwikkeld op basis van het historische kadaster gepubliceerd door Popp. Breng oude landschappen, wegen, huizen, gebouwen en bezitsverhoudingen terug tot leven met behulp van nieuwe technologieën.

Ramskapelle

GIS RAMSKAPELLE 1842

GIS van Ramskapelle, een poldergemeente bij Brugge, anno 1842. Interactieve toepassing ontwikkeld op basis van het historische kadaster gepubliceerd door Popp. Breng oude landschappen, wegen, huizen, gebouwen en bezitsverhoudingen terug tot leven met behulp van nieuwe technologieën.

Gebruiksvoorwaarden

De databanken van het Queteletcentrum staan ter beschikking van geïnteresseerden in het kader van specifieke onderzoeksprojecten. Door het creatieve en intellectuele proces waarmee de data-infrastructuren werden ontwikkeld, is het auteursrecht op de gegevensbanken van toepassing. Afhankelijk van het soort data, de ouderdom en het soort onderzoek gelden verschillende graden van openbaarheid. Wie datasets wenst te gebruiken, dient een overeenkomst te ondertekenen waarin de gebruiksvoorwaarden worden omschreven.

Copyright

De door het Queteletcentrum ter beschikking gestelde gegevens dienen bij publicatie of andere vorm van bekendmaking melding te maken van de herkomst van de data volgens de in de overeenkomst vastgelegde wijze. Wetenschappelijke artikels en publicaties waarvan de analyses en eindconclusies op essentiële wijze gebruik maken van de Quetelet-data-infrastructuren dienen het centrum te vermelden als coauteur.