POPPKAD

POPPKAD

Databank van grondbezit in België, 1834-1961

De POPPKAD-databank brengt elementaire gegevens over vastgoed samen en stelt informatie over grondbezit beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor maakt de data-infrastructuur gebruik van het kadaster dat sinds 1834 een inventaris van het onroerende patrimonium in België bijhoudt.

Infofiche

Titel: Databank van grondbezit in België

Auteur: Universiteit Gent met uitzondering van specifieke deelcollecties

Populatie/Onderwerp: Statistieken op gemeentelijk en perceel niveau

Regio: België

Periode: 1834-1961

Aantal eenheden: 540 000 personen; 110 000 percelen

Aantal variabelen: 350

Formaat: CSV, XLS, PDF

Toegankelijkheidsgraad: Geen beperkingen bovenop de algemene gebruiksvoorwaarden van het Queteletcentrum met uitzondering van specifieke deelcollecties waar toestemming van de auteur is vereist. 

Context van de databank

Tussen 1842 en 1879 publiceerde Philip-Christian Popp een kadastrale Atlas van België. Dit werk vormt vandaag een eersterangsbron voor al wie op zoek is naar harde informatie over vastgoed en grondbezit in de 19de eeuw. Het project POPPKAD zorgde voor de ontsluiting van dit omvangrijke basiswerk met het oog op een betere kennis van eigendomsverhoudingen in het verleden. Tot de verwezenlijkingen van het project behoort eveneens de samenstelling van een aantal basisstatistieken over grondbezit en huisvesting in België van 1834 tot 1961. POPPKAD werd gefinancierd door de Herculesstichting en de Universiteit Gent. 

Welke gegevens vind je in deze databank?

De gegevensbank bevat statistieken van de landinrichting, het grondbezit en de huisvesting op landelijk niveau (1834-1961). Van verschillende regio’s en plaatsen werden daarnaast bezitsgegevens per eigenaar ingevoerd (o.a. regio Aalter 1858-1862 en het gewest Brussel 1858-1865). Ten behoeve van micro-onderzoek werden perceelplannen in geografische informatiesystemen omgezet en gekoppeld aan registerdata, onder meer van de steden Brugge (1862), Brussel (1865) en Oostende (1834). De data zijn grotendeels geput uit de perceelplannen en de vastgoedregisters die P.C. Popp in de 19de eeuw heeft uitgegeven. Waar mogelijk werd de collectie met andere bronnen verrijkt.

POPPKAD omvat verschillende databanken waaronder lijsten van grondeigenaars in meer dan 1 000 gemeenten van België. De namenlijsten zijn doorzoekbaar en kunnen in combinatie met de Poppleggers en -kaarten online worden geconsulteerd op de projectsite: www.poppkad.ugent.be.

Hoe kan je gegevens uit de databank consulteren?

POPPKAD is een onderzoeksinfrastructuur van het Queteletcentrum van de Universiteit Gent. De datacollecties zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de medewerkers van het centrum eric.vanhaute@ugent.be of sven.vrielinck@ugent.be.

Publicaties op basis van POPPKAD

 • Philips, Robin. Regional patterns of industrialisation in the Low Countries. Doctorale proefschrift, Universiteit van Utrecht, 2020.
 • De Vijlder, Nicolas en Koen Schoors. “Land rights, local financial development and industrial activity: evidence from Flanders (nineteenth–early twentieth century)”.  Cliometrica, 14(2020), 3: 507-50.
 • Beeckaert, Esther en Eric Vanhaute. “Whose famine? Regional differences in vulnerability and resilience during the 1840s potato famine in Belgium”, In: Economic History of Famine Resilience, edited by Jessica Dijkman and Bas van Leeuwen, New York: Routledge, 2020: 115–41.
 • De Graef, Pieter en Wouter Ronsijn. “From home food production to professional farming: the social and geographical continuum of urban agriculture: nineteenth-century Oudenaarde and Kortrijk, Belgium“, in: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes/Rural History Yearbook, 2019: 95-121.

 • Degraeve, Matthijs. “Vakmanschap in tijden van massaproductie: de Brusselse bouwnijverheid in de negentiende en twinstigste eeuw.” Tijd-Schrift, 9(2019), nr. 1: 7-27.

 • De Graef, Pieter. “Urban development and local food production. Ability and inability of feeding growing cities by urban agriculture, nineteenth-century industrialising Belgium”, In: Wouter Ronsijn, Niccoló Mignemi, and Laurent Herment (red.), Stocks, season and sales: food supply, storage and markets in Europe and the New World 1600-2000. Ghent, 2019: 147-79.
 • Aenderkerk, Reinhilde. “Project Poppkad: ontsluiting van de Popp-Kaarten”, Brugse Stam 51, nr. 5 (2019): 3-6.
 • Liénart, Joffrey. Inventaire des archives du fonds Gustave Hagemans 1830-2004. Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, 2019.
 • Houben, Claudia. Achter de poort van de historische hoeve: hoe reconstrueer je de geschiedenis van een hoeve? Focus Hageland. Leuven:  Centrum Agrarische Geschiedenis, 2019.
 • Ronsijn, Wouter. “Alternance d’effets de ciseaux dans l’espace rural de la Flandre intérieure, XVIIIe – XIX siècle”, in Histoire rurale de l’Europe, XVIe-XXe siècle, uitgegeven door Laurent Herment (ed.), 203-229.  Paris: EHESS, 2019.
 • Lindenthal, Thies, Matthijs Korevaar en Piet Eichholtz. “500 Years of Urban Rents, Housing Quality and Affordability”. University of Cambridge, Department of Land economy, Working Paper Series, 2019-1: 1-71.
 • Vrielinck, Sven. Grootse plannen: de kadastrale atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.
 • Van Roosbroeck, Filip, en Adam Sundberg. “Culling the herds? Regional divergences in rinderpest mortality in Flanders and South Holland, 1769-1785”. TSEG/ Low Countries Journal of Social and Economic History 14, nr. 3 (2018): 31–55. 
 • Vannieuwenhuyze, Bram, en Hans Welens-Vrijdaghs. “Tussen feit en fictie: twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel”, Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime, Eigen Schoon en de Brabander 101, nr. 3 (2018): 355-84.
 • De Graef, Pieter. “A Green Revolution from below? A social approach to fertiliser use in eighteenth-century Flanders”, Continuity and Change 32, nr. 3 (2017): 379–410. 
 • Ronsijn, Wouter. “ ‘Gaining ground’ in Flanders after the 1840s: access to land and coping mechanisms of (semi-)landless households in Flanders, ca. 1850-1900”, Rural History Conference, 1–35. Leuven, 2017.
 • De Graef, Pieter. “Food from country to city, waste from city to country: an environmental symbiosis? Fertiliser improvement in eighteenth-century Flanders”. Journal for the History of Environment and Society 2 (2017): 25–61. 
 • Alfani, Guido, en Wouter Ryckbosch. “Growing apart in early modern Europe? A comparison of inequality trends in Italy and the Low Countries, 1500-1800”, Explorations in Economic History 62 (2016): 143-53.
 • Vervust, Soetkin. “Deconstructing the Ferraris maps (1770-1778) : a study of the map production process and its implications for geometric accuracy”. PhD diss., Universiteit Gent, 2016.
 • Ryckbosch, Wouter. “Economic inequality and growth before the Industrial Revolution: the case of the Low Countries (fourteenth to nineteenth Centuries)”. European Review of Economic History 20, nr. 1 (2016): 1–22. 
 • Ryssaert, Caroline. Rob Paulussen, Joep Orbons, Arckens Marleen, Frederike Verbruggen en Ben Van Genechten. Een archeologische evaluatie en waardering van Bornem-Hingene, pastoor Huveneersheuvel (Bornem). Brussel: Agentschap Onroerend erfgoed, 2016. 
 • Ronsijn, Wouter. “The household, the labour market or the commodity market? Enabling the division of labour within proto-industries: the case of the Flemish linen industry during a period of decline (first half of nineteenth century)”. Working Paper Datini – Ester advanced seminar. The market and its agents. Parto: Istituto Internatzionale di Storia Economica F. Datini, 2015.
 • De Reu, Pieter. “De Vlaamse bouw en het varken aarde: keuterboeren onder druk in een kantelende samenleving (midden 19de eeuw)”. Appeltjes van het Meetjesland 66, 2015: 113-157.
 • Demuynck, Guido. “Datering, consultatie en gebruik van de Oost-Vlaamse Popp-kaarten en -leggers”, Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 51 (2015): 361–72.
 • De Reu, Pieter. “Van abstracte belastingarchieven tot een dynamische vermogensanalyse: het voorbeeld van de vastgoedmarkt in het Oost-Vlaamse Eke (1795-1830)”, Jaarboek Heemkring Scheldeveld 45 (2015): 389-427.