Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

HISSTER / BLOGPOST / JUNI 2020

De oversterfte door Covid-19 maakte van april 2020 de dodelijkste aprilmaand sinds de Tweede Wereldoorlog. In het verleden zorgden ook gewone griepepidemieën voor verhoogde sterftecijfers. Patrick Deboosere, demograaf verbonden aan de Interface Demografie van de VUB, toont hoe in België met deze epidemieën werd omgegaan en gebruikt hiervoor cijfers uit de HISSTER databank.

Lees meer

HISSTER & STREAM / PUBLICATIE & VIDEO / MEI 2020

Het coronavirus grijpt vandaag wereldwijd om zich heen, maar hoe zat dat in het verleden? De Zwarte Dood en de Spaanse Griep zijn welbekend, maar welke andere epidemieën waren er nog in België? Isabelle Devos (Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis) spijkert je kennis bij in 2500 woorden en een filmpje.

Lees meer

HISSTER / BLOGPOST / APRIL 2020

In De Standaard van 20 april jl. stelt Marc Reynebeau dat de epidemie van 1918-19 het leven van bijna 300.000 Belgen kostte. Op basis van de HISSTER databank trekt Isabelle Devos (Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent) die aantallen in twijfel en wijst ze op de noodzaak van historische kritiek bij het gebruik van cijfermateriaal.

Lees meer

LOKSTAT & POPPKAD / WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE / FEBRUARI 2020

Tijdens de jaren 1840 onderging België een diepe crisis na een reeks misoogsten. De gevolgen van de inzinking verschilden erg van streek tot streek. Esther Beeckaert en Eric Vanhaute (Vakgroep Geschiedenis Universiteit Gent) onderzoeken deze regionale verschillen en komen tot een verklaring voor de uiteenlopende impact van de crisis.

Lees meer