Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

STREAM/ WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE / DECEMBER 2022

Belastingen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de financiën van het vroegmoderne landbouwbedrijf. Vooral in tijden van oorlog hadden belastingen een zware impact. Om de krijgshandelingen te financieren, verhoogden (bezettende) overheden de belastingen vaak drastisch. Zo hoog dat ze faillissementen onder landbouwers veroorzaakten. Sander Berghmans (UGent) toont aan hoe belastingen een cruciale rol speelden in de schaalvergroting van boerderijen in kust-Vlaanderen (17de en 18de eeuw). STREAM leverde contextuele data voor dit onderzoek. 

Lees meer

S.O.S. ANTWERPEN/ BLOGPOST / NOVEMBER 2022

De zomer van 2022 was opnieuw warm en droog, met een hittegolf van 9 tot en met 16 augustus. Die hittegolf zorgde voor extra overlijdens. Wouter Ronsijn gaat na of dat ook in het verleden het geval was. Hij koppelt gegevens uit de databank S.O.S. Antwerpen aan de temperatuurgegevens in Ukkel voor de periode 1833-1946 en komt tot enkele interessante vaststellingen. 

Lees meer

LOKSTAT/ ONDERZOEK / OKTOBER 2022

Eeuwenlang speelden gemene gronden een sleutelrol in de overlevingsstrategieën van lokale gemeenschappen in West-Europa. De modernisering van het platteland in de 18de en 19de eeuw ging gepaard met het grotendeels verdwijnen van deze gronden en rechten die gemeenschappelijk werden gebruikt. Esther Beeckaert (UGent) onderzocht hoe dit ingrijpende en complexe proces verliep in de Belgische Ardennen. Binnenkort verdedigt ze publiekelijk haar doctoraat dat deels op LOKSTAT is gebaseerd.

Lees meer

LOKSTAT/ PUBLICATIE / SEPTEMBER 2022

Hoe groot was de dodentol in België door de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Welke oorlog kostte het meeste levens ? Verrassend genoeg heerst nog steeds onzekerheid hierover. Historicus Bruno De Wever (UGent) berekende het aantal en kreeg hierbij de hulp van het Queteletcentrum.

Lees meer