Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

S.O.S. ANTWERPEN / DATABANK / NOVEMBER 2023

S.O.S. Antwerpen, een burgerwetenschapsproject van het Queteletcentrum,  valt in de prijzen bij de uitreiking van de jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie door de Koninklijke Vlaamse Academie van BelgiĆ«.

Lees meer

LOKSTAT / POPPKAD / DOCTORAATSTHESIS / OKTOBER 2023

Welke rol speelde kapitaal in de ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden ? Nicolas De Vijlder ontrafelt in zijn doctorale proefschrift de interactie tussen land- en kredietmarkten en analyseert welke invloed ze uitoefenden op de algemene sociaaleconomische verhoudingen. Voor dit onderzoek baseerde hij zich op datasets afkomstig van LOKSTAT en POPPKAD.

Lees meer

POPPKAD / DATABANK / SEPTEMBER 2023

POPPKAD, de databank van het Belgische kadaster uit de negentiende eeuw, rondt de kaap van 10.000 gebruikers en vestigt hiermee een nieuw record. De infrastructuur bereikt een brede waaier van uiteenlopende onderzoekers.

Lees meer

Twee Vacatures

SOS ANTWERPEN / VACATURES / AUGUSTUS 2023

Dankzij het burgerwetenschapsproject S.O.S. Antwerpen, komt de gelijknamige databank S.O.S. Antwerpen tot stand. Wij zijn op zoek naar twee doctoraatsstudenten die de evolutie van sociale ongelijkheid in sterfte in de negentiende en twintigste eeuw op basis van de databank mee helpen onderzoeken. 

Solliciteer nu: https://ap.lc/NaOg8 (UGent) en https://ap.lc/sTQXF (UAntwerpen)