Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

STREAM / PUBLICATIE / DECEMBER 2023

Hoe was het gesteld met de nijverheid in Vlaanderen in de eerste helft van de 18de eeuw? Onderzoekers Wouter Ryckbosch en Anne Winter (VUB) analyseerden de industriële productie en arbeid met behulp van de nijverheidsenquête van 1738 uit de databank STREAM.

Lees meer

S.O.S. ANTWERPEN / DATABANK / NOVEMBER 2023

S.O.S. Antwerpen, een burgerwetenschapsproject van het Queteletcentrum,  valt in de prijzen bij de uitreiking van de jaarprijzen voor wetenschapscommunicatie door de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Lees meer

LOKSTAT / POPPKAD / DOCTORAATSTHESIS / OKTOBER 2023

Welke rol speelde kapitaal in de ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden ? Nicolas De Vijlder ontrafelt in zijn doctorale proefschrift de interactie tussen land- en kredietmarkten en analyseert welke invloed ze uitoefenden op de algemene sociaaleconomische verhoudingen. Voor dit onderzoek baseerde hij zich op datasets afkomstig van LOKSTAT en POPPKAD.

Lees meer

POPPKAD / DATABANK / SEPTEMBER 2023

POPPKAD, de databank van het Belgische kadaster uit de negentiende eeuw, rondt de kaap van 10.000 gebruikers en vestigt hiermee een nieuw record. De infrastructuur bereikt een brede waaier van uiteenlopende onderzoekers.

Lees meer