Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

POPPKAD / PUBLICATIE / OKTOBER 2021

Studies over het negentiende-eeuwse verleden van Oostende zijn zeldzaam.  Recent publiceerden Luc François (prof. em. UGent) en Pieter François (University of Oxford) een opmerkelijke studie over het vroegste kadaster van Oostende. Ze analyseren de ruimtelijke inrichting, de bebouwing, de verdeling van de rijkdom en de verspreiding van de bevolking in ongekende detail aan de hand van kadastergegevens die door het Queteletcentrum in gedetailleerde kaarten werden omgezet.

Lees meer

STREAM / PUBLICATIE / SEPTEMBER 2021

Molens zijn back. Na eeuwen te zijn verdwenen, rijzen deze krachtbronnen overal uit de grond en leveren ze een waardevolle bijdrage aan het energieverbruik.  Ook vroeger bepaalden deze werktuigen het landelijke uitzicht van Vlaanderen. Het Queteletcentrum maakt een unieke overzichtskaart van de molenspreiding omstreeks 1774.

Lees meer

LOKSTAT / PUBLICATIE / AUGUSTUS 2021

Tijdens de negentiende eeuw onderging België een transformatie van een land met bescheiden mobiliteit tot een gebied met intense pendel- en transportbewegingen. Ingrid Schepers (UA) onderzoekt de impact van het transportbeleid op de arbeidsmobiliteit en toont aan hoe de toegang tot het transportnetwerk een sleutelrol speelde in de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van de samenleving.

Lees meer

BLOGBERICHT / JUNI 2021

De vaccinatiecampagnes tegen covid-19 draait in België op volle toeren, maar loopt niet overal van een leien dakje. Er zijn grote gemeentelijke verschillen. Bij de eerste vaccinaties tegen de pokken, zo’n twee eeuwen geleden, was dat ook het geval. Alleen was het verband andersom: de hoogste vaccinatiegraad werd toen in de armste regio’s genoteerd. 

Lees meer