Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

LOKSTAT/ PUBLICATIE / APRIL 2022

De modernisering van de samenleving vanaf de 19de eeuw verliep niet zonder slag of stoot. In steden leidden ze tot spanningen tussen bevolkingsgroepen die hun ideeën via straatprotesten en geweld wilden opdringen. In een onlangs neergelegd doctoraal proefschrift onderzoekt historicus Martin Schoups deze acties in de stad Antwerpen tussen 1884 en 1936 en toont hij aan welke breuklijnen aan de basis hiervan lagen. Hiervoor leverde LOKSTAT contextuele data.

Lees meer

LOKSTAT/ PUBLICATIE / MAART 2022

Welke planten groeiden twee eeuwen geleden op het Oost-Vlaamse platteland? Hoe is het vandaag gesteld met de wilde flora in vergelijking met die tijd ? Biologe Katrijn Vannerum en historicus Thijs Lambrecht (UGent) onderzochten aan de hand van het herbarium van Charles Van Hoorebeke de ontwikkeling van de plantendiversiteit en gingen hiervoor te rade bij LOKSTAT.

Lees meer

POPPKAD / DATABANK / JANUARI 2022

De belangstelling voor de databank POPPKAD blijft ongemeen groot. Het Queteletcentrum zal het aanbod in 2022 verder uitbreiden met de kadastergegevens van zo goed als alle West-Vlaamse gemeenten uit het midden van de 19de eeuw. Deze gegevens komen beschikbaar dankzij het project West-Vlaanderen Verpoppt waaraan tientallen vrijwilligers meewerken.

Lees meer

LOKSTAT, HISSTER & S.O.S. ANTWERPEN / PUBLICATIE / DECEMBER 2021

Meer dan 100 jaar na de pandemie verscheen deze maand het allereerste (!) wetenschappelijk artikel over de Spaanse Griep in België. Drie databanken van het Queteletcentrum (LOKSTAT, HISSTER en S.O.S. ANTWERPEN) leverden het basismateriaal voor dit overzicht.

Lees meer