Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

HISSTER / WORKSHOP / JANUARI 2020

Op vrijdag 10 januari organiseerde het Queteletcentrum de vierde workshop van het SHiP-netwerk (Studying the history of Health in Port cities). Dit internationale netwerk brengt onderzoekers uit de sociale geschiedenis, historische demografie en medische geschiedenis samen.

Lees meer

HISSTER / DATABANK / 2020-2023

De Vlaamse Regering lanceerde dit jaar een oproep in het kader van Citizen Science projecten. Met 53 projecten was de oproep een groot succes; 7 projecten kwamen als beste uit de bus. Ook het voorstel van het Queteletcentrum werd geselecteerd! 

Lees meer

DEAF / WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL / NOVEMBER 2019

Welke plaats hadden doven in de achttiende- en negentiende-eeuwse samenleving? Werden zij geïnstitutionaliseerd, leefden ze zelfstandig of konden ze terecht bij familieleden? Sofie de Veirman en Isabelle Devos van de Universiteit Gent publiceerden hun bevindingen over de institutionalisering van dove personen in achttiende- en negentiende-eeuws Oost-Vlaanderen op basis van de DEAF-databank in het ”Tijdschrift voor Geschiedenis”.

Lees meer

LOKSTAT / DOCTORAATSVERDEDIGING / OKTOBER 2019

Onlangs doctoreerde Maayan Mor in de Politieke Wetenschappen aan de University of Wisconsin-Madison. In haar proefschrift onderzocht ze de oorzaken van electorale verdeeldheid en komt ze –gebruik makend van LOKSTAT – tot een nieuwe verklaring voor de groeiende kloof tussen kiezers.

Lees meer