Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

BLOGBERICHT / JUNI 2021

De vaccinatiecampagnes tegen covid-19 draait in België op volle toeren, maar loopt niet overal van een leien dakje. Er zijn grote gemeentelijke verschillen. Bij de eerste vaccinaties tegen de pokken, zo’n twee eeuwen geleden, was dat ook het geval. Alleen was het verband andersom: de hoogste vaccinatiegraad werd toen in de armste regio’s genoteerd. 

Lees meer

LOKSTAT / PUBLICATIE / APRIL 2021

Onderzoek naar economische activiteiten doorheen generaties bleef lange tijd beperkt tot zonen ondanks het belang van vrouwelijke arbeidsparticipatie. Vincent Delabastita en Erik Buyst (Dep. Economie KULeuven) onderzochten in welke mate zowel vaders en zonen als moeders en dochters hetzelfde beroep uitoefenden. Uit hun analyse, waarvoor LOKSTAT contextuele data leverde, komen duidelijke verschillen tussen de geslachten naar voor.

Lees meer

S.O.S. ANTWERPEN / BURGERWETENSCHAP / FEBRUARI 2021

Eind oktober 2020 startte het Queteletcentrum met het burgerwetenschapsproject S.O.S. Antwerpen (Sociale Ongelijkheid in Sterfte (1820-1946). Waar gingen Antwerpenaren aan dood?). In dat project worden de gegevens van het unieke handgeschreven doodsoorzakenregister van de stad Antwerpen van thuis ingevoerd in een digitale databank. 

Lees meer

LOKSTAT / PUBLICATIE / MAART 2021

In de loop van de negentiende eeuw namen landvlucht en migratie enorm toe. Journaliste en historica Ellen Debackere bestudeerde het vreemdelingenbeleid in de stad Antwerpen van 1830 tot 1880 en toont aan hoe zeer de lokale beleidsprioriteiten verschilden van die van de nationale staat. Haar onderzoek is deels gebaseerd op LOKSTAT.

Lees meer