Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

LOKSTAT / PUBLICATIE / APRIL 2021

Onderzoek naar economische activiteiten doorheen generaties bleef lange tijd beperkt tot zonen ondanks het belang van vrouwelijke arbeidsparticipatie. Vincent Delabastita en Erik Buyst (Dep. Economie KULeuven) onderzochten in welke mate zowel vaders en zonen als moeders en dochters hetzelfde beroep uitoefenden. Uit hun analyse, waarvoor LOKSTAT contextuele data leverde, komen duidelijke verschillen tussen de geslachten naar voor.

Lees meer

LOKSTAT / PUBLICATIE / MAART 2021

In de loop van de negentiende eeuw namen landvlucht en migratie enorm toe. Journaliste en historica Ellen Debackere bestudeerde het vreemdelingenbeleid in de stad Antwerpen van 1830 tot 1880 en toont aan hoe zeer de lokale beleidsprioriteiten verschilden van die van de nationale staat. Haar onderzoek is deels gebaseerd op LOKSTAT.

Lees meer

S.O.S. ANTWERPEN / BURGERWETENSCHAP / FEBRUARI 2021

Eind oktober 2020 startte het Queteletcentrum met het burgerwetenschapsproject S.O.S. Antwerpen (Sociale Ongelijkheid in Sterfte (1820-1946). Waar gingen Antwerpenaren aan dood?). In dat project worden de gegevens van het unieke handgeschreven doodsoorzakenregister van de stad Antwerpen van thuis ingevoerd in een digitale databank. 

Lees meer

HISSTER / BLOGPOST / JANUARI 2021

Eind december 2020 startte België met de vaccinatiecampagne tegen covid-19. Dat is een dikke twee eeuwen nadat het allereerste vaccin werd toegediend. Toen ging het om de pokken, de enige ziekte waartegen al in de negentiende eeuw een vaccin werd ontwikkeld dat in Europa op grote schaal werd toegediend. Hoewel België tot de voortrekkers van de pokkenvaccinatie behoorde, slaagde het er in tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen niet in om in de negentiende eeuw een vaccinatieplicht tegen de ziekte in te voeren.

Lees meer