Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

DOCTORAATSVERDEDIGING / OKTOBER 2019

Onlangs doctoreerde Maayan Mor in de Politieke Wetenschappen aan de University of Wisconsin-Madison. In haar proefschrift onderzocht ze de oorzaken van electorale verdeeldheid en komt ze –gebruik makend van LOKSTAT – tot een nieuwe verklaring voor de groeiende kloof tussen kiezers.

Lees meer

HANDBOEK / SEPTEMBER 2019

Kwantitatieve methoden zijn een onmisbaar onderdeel van het métier van de historicus. In de nieuwe editie van het handboek “Trend en Toeval” (derde editie) bieden docenten van de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel een toegankelijke inleiding tot de historische statistiek. Voor concrete voorbeelden werd onder andere gebruikt gemaakt van historische data en statistische en cartografische tools van het Queteletcentrum.

Lees meer

LOKSTAT & POPPKAD / WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE/ AUGUSTUS 2019

In de jaren 1840 werd Vlaanderen door een zware crisis getroffen. Hongersnood en armoede teisterden grote delen van het platteland. In een bijdrage voor het boek “Histoire rurale de l’Europe, XVIe-XXe siècle” gaat Wouter Ronsijn (Bocconi Universiteit Milaan en Universiteit Gent) dieper in op de oorzaken en onderzoekt hij de nefaste rol die voedselprijzen en arbeidslonen speelden in het ontstaan van de recessie.

Lees meer

BETHUNE / DATABANK/ AUGUSTUS 2019

In het Kasteel Bethune te Marke bevindt zich het quasi volledig bewaarde handelsarchief van de firma “Bethune & Fils”, een linnenhandel waarmee de familie fortuin heeft vergaard. Verken de wondere wereld van de textielhandel aan de hand van de databank!

Lees meer