Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum. We bieden advies en expertise over het gebruik van historische gegevens die in cijfers of op kaart bestudeerd kunnen worden.

Zowel onderzoekers als het brede publiek kunnen bij ons terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden.

In de kijker

HISSTER / BLOGPOST / JANUARI 2021

Eind december 2020 startte België met de vaccinatiecampagne tegen covid-19. Dat is een dikke twee eeuwen nadat het allereerste vaccin werd toegediend. Toen ging het om de pokken, de enige ziekte waartegen al in de negentiende eeuw een vaccin werd ontwikkeld dat in Europa op grote schaal werd toegediend. Hoewel België tot de voortrekkers van de pokkenvaccinatie behoorde, slaagde het er in tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen niet in om in de negentiende eeuw een vaccinatieplicht tegen de ziekte in te voeren.

Lees meer

LOKSTAT / PUBLICATIE / DECEMBER 2020

Industrieën komen en gaan. Wat bepaalt het succes van regio’s in het verwerven van nieuwe nijverheden van 1800 tot vandaag? En hoe verlopen industrialiseringsprocessen? Door middel van casestudies zocht een internationaal team van onderzoekers, waaronder economen van de UGent, een antwoord op deze actuele vragen. Onlangs verscheen het boek met de onderzoeksresultaten waaraan LOKSTAT een gewaardeerde bijdrage leverde.

Lees meer

LOKSTAT & POPPKAD / PUBLICATIE / NOVEMBER 2020

Kapitaal uit grondbezit speelde een sleutelrol in de economische opgang van Vlaanderen. Tot die conclusie komen Nicolas De Vijlder en Koen Schoors (UGent) na de analyse van data uit LOKSTAT en POPPKAD in de periode 1830-1910. Hun bevindingen leveren een waardevolle bijdrage aan het internationaal debat over economische groei.

Lees meer

LOKSTAT / DOCTORAATSONDERZOEK / OKTOBER 2020

België stond in de 19de eeuw aan de spits van de industriële ontwikkeling in de wereld. Welke factoren verklaren dit succes ? Op zoek naar het antwoord ging econoom Franz Zobl van de London School of Economics (LSE) te rade bij LOKSTAT.

Lees meer

HISSTER, LOKSTAT, POPPKAD & GIS-BRUSSEL/ BLOGPOST / SEPTEMBER 2020

In 1866 woedde in België een zware cholera-epidemie. De stad Brussel werd met 3.469 choleradoden het hardst getroffen. Tijdens de epidemie werden door het stadsbestuur allerlei statistische gegevens verzameld. Het Queteletcentrum koppelde die gegevens aan enkele van zijn databanken en slaagde er op die manier in om het verloop van de epidemie in de hoofdstad te reconstrueren en te bepalen wie de grootste slachtoffers waren. 

Lees meer

HISSTER / BLOGPOST / JUNI 2020

De oversterfte door Covid-19 maakte van april 2020 de dodelijkste aprilmaand sinds de Tweede Wereldoorlog. In het verleden zorgden ook gewone griepepidemieën voor verhoogde sterftecijfers. Patrick Deboosere, demograaf verbonden aan de Interface Demografie van de VUB, toont hoe in België met deze epidemieën werd omgegaan en gebruikt hiervoor cijfers uit de HISSTER databank.

Lees meer