Over Ons

Over ons

Het Queteletcentrum is een interfacultair en interdisciplinair dienstencentrum dat actieve ondersteuning biedt aan grensverleggend wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

Wat doen we?

Contextualisering van bestaande datasets of specifieke historische bronnen

Maak je als onderzoeker gebruik van historische statistieken en heb je nood aan begeleiding? Dan kan je hiervoor terecht bij het Queteletcentrum. Samen met jou denken wij na over de correcte interpretatie van historische datasets, de noodzakelijke contextualisering en nuttige tools.

Aanleveren van inhoudelijke datasets over het Belgische verleden​

Het centrum promoot het gebruik van een reeks historische datasets die aan de Universiteit Gent werden gecreëerd. Deze datasets omhelzen zowel omvangrijke data-infrastructuren die projectmatig werden ontwikkeld (LOKSTAT, POPPKAD, HISSTER & STREAM) als thematische databanken die voortvloeiden uit doctoraal onderzoek.

Aanmaken van wetenschappelijk verantwoorde kaarten en tabellen op basis van historische bronnen​

Het centrum gebruikt nuttige cartografische en statistische tools waarmee kaarten, grafieken en tabellen op maat van specifieke onderzoeksvragen worden opgesteld.

Bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende disciplines​

Wij brengen je graag in contact met experts, databanken en publicaties, uit verschillende vakgebieden die jouw onderzoek op een innovatieve en interdisciplinaire wijze vooruit helpen.