500 jaar huishuren

DETAILS

Gebruikte databank:

POPPKAD

Datum:

april 2019

Categorie:

onderzoeksrapport

500 JAAR HUISHUREN

Huishuren slorpen een steeds groter deel van het gezinsbudget op. Door de stijgende pachtprijzen zijn vele woningen met een doorsnee inkomen onbetaalbaar geworden. Tot hoever reikt deze trend terug? Was wonen in de afgelopen eeuwen verhoudingsgewijs goedkoper? Thies Lindenthal (University of Cambridge, Department of Land Economy), Matthijs Korevaar en Piet Eichholtz  (beide van de Universiteit Maastricht, Departement Bedrijfskunde en Economie) namen de huurprijzen van stadswoningen onder de loep en legden hun bevindingen vast in een paper voor de Real Estate Research Centre te Cambridge. Ze bestudeerden het prijsverloop in zeven grote steden (Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Londen en Parijs) tussen 1500 en 2017. Hiervoor kregen ze toegang tot een collectie van unieke historische data, waaronder kadastergegevens en ruim 6000 pachtcontracten uit POPPKAD.

Afgezien van tijdelijke fluctuaties door lokale omstandigheden bleef de verhouding tussen huishuren en arbeidslonen eeuwenlang min of meer constant. Vanaf 1900 stegen de pachtprijzen duidelijk. De toename was eerder een gevolg van de verbetering van de woonkwaliteit dan een verhoging van de huur zelf.

Onderzoeksrapport:
Lindenthal, Thies, Matthijs Korevaar en Piet Eichholtz. “500 Years of Urban Rents, Housing Quality and Affordability”. University of Cambridge, Department of Land economy, Working Paper Series, 2019-1, 1-71.