GIS-databanken beschikbaar voor onderzoek

DETAILS

Gebruikte databank:

GIS - DATABANKEN

Datum:

2018

Categorie:

Databanken & Tools

GIS-DATABANKEN BESCHIKBAAR VOOR ONDERZOEK

In de loop van de 19de eeuw publiceerde P.C. Popp de kadastrale plannen en registers van 1 733 gemeenten in België. De kaarten geven gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en andere landschapselementen in detail weer. In combinatie met de vastgoedbeschrijvingen vormen deze unieke uitgave een belangrijke bron voor historische geografie, industriële archeologie, sociale geschiedenis, heemkunde, toponymie en andere onderzoeksgebieden. 

In het kader van het project POPPKAD werd het kadaster van Brugge, Brussel, Oostende, Langdorp, Mazenzele en Ramskapelle zoals Popp die publiceerde, integraal gedigitaliseerd en in een Geografisch Informatiesysteem omgezet. De bijhorende databanken bevatten elementaire identificatiegegevens over gebouwen, percelen en grondeigenaars in deze steden en gemeenten.