Holocaust, verzet en religie

DETAILS

Gebruikte databank:

LOKSTAT

Datum:

Augustus 2019

Categorie:

Publicatie

HOLOCAUST, VERZET EN RELIGIE

Welke groepen boden weerstand tegen de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog? In het recent verschenen boek “Protectors of Pluralism: Christian Minorities and the Rescue of Jews during the Holocaust” toont socioloog Robert Braun (University of California te Berkeley) aan dat religieuze minderheden meer hulp boden aan Joden. De bijstand was groter bij zowel protestanten in BelgiĆ« als katholieken in overwegend protestantse gebieden van Nederland. Deze minderheden beschikten over goed georganiseerde clandestiene netwerken en voelden zich nauwer verbonden met de vervolgden. 

Braun baseert zijn bevindingen op onuitgegeven archiefbronnen en op statistisch onderzoek met behulp van verschillende datacollecties waaronder LOKSTAT. Het Queteletcentrum stelde unieke datasets over de bevolking, verkiezingen en kerkelijkheid in BelgiĆ« ter beschikking van het onderzoek. 

Boek:

Braun, Robert. “Protectors of Pluralism: Christian Minorities and the Rescue of Jews during the Holocaust.” Cambridge University Press, 2019.