Land en krediet als stuwende krachten

DETAILS

Gebruikte databank:

LOKSTAT, POPPKAD

Datum:

Oktober 2023

Categorie:

Doctoraatsonderzoek

LAND EN KREDIET ALS STUWENDE KRACHTEN

Onlangs promoveerde Nicolas De Vijlder tot doctor in de Geschiedenis en de Bedrijfseconomie aan de UGent. Zijn proefschrift behandelt de structurele betekenis van kapitaal in de ontwikkeling van de Zuidelijke Lage Landen tussen 1400 en 1900. 

De auteur benadrukt de rol van land en krediet als dominante productiefactoren, en hoe de uitwisseling van deze kapitaalvormen een diepgaande invloed had op de samenleving. Hij onderzocht markttransacties van land en krediet in zowel stedelijke als landelijke omgevingen, met gedetailleerde casestudy’s en macro-analyses. Zijn onderzoek wijst op de commercialisering van het platteland, de groeiende verwevenheid tussen stad en platteland, en de langetermijneffecten van marktactiviteiten op sociaaleconomische verhoudingen. Deze studie toont ook de haalbaarheid en relevantie aan van het toepassen van kwantitatieve en econometrische onderzoeksmethoden op historische vraagstukken.

Nicolas De Vijlder baseerde zijn onderzoek deels op datasets afkomstig van LOKSTAT en POPPKAD, waaronder uitkomsten van handels- en nijverheidstellingen.

Publicatie

Nicolas de Vijlder, Essays on Land and Credit markets: The Southern Low Countries 1500-1900. Ghent, PhD Dissertation, 2023.