Moordende prijzen

DETAILS

Gebruikte databank:

LOKSTAT & POPPKAD

Datum:

augustus 2019

Categorie:

Wetenschappelijke publicatie

MOORDENDE PRIJZEN

De crisis die grote delen van Vlaanderen in de jaren 1840 hard trof, was het resultaat van een lange ontwikkeling en een combinatie van uiteenlopende factoren. Historici wijten de inzinking aan het verval van de huisnijverheid, de sociale ongelijkheid, de hoge bevolkingsdruk, de versnippering van het grondbezit en een reeks misoogsten. In een bijdrage voor het onlangs verschenen boek “Histoire rurale de l’Europe, XVIe-XXe siècle”, onderzoekt Wouter Ronsijn (Bocconi Universiteit Milaan en Universiteit Gent) de verschillende oorzaken vanuit een lange termijn perspectief en wijst hij op de voorname rol die de prijzen en lonen in de crisis speelden. Door de scherpe daling van de inkomsten uit de verouderde linnennijverheid enerzijds en de stijging van de voedselprijzen anderzijds, konden vele gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en kwamen velen in armoede terecht. Wouter Ronsijn baseert zijn bevindingen op een uitgebreide reeks cijfergegevens, waaronder data over de landbouw, nijverheid en bezitsverhoudingen afkomstig uit LOKSTAT en POPPKAD.

Artikel:

Ronsijn, Wouter. “Alternance d’effets de ciseaux dans l’espace rural de la Flandre intérieure, XVIIIe – XIX siècle”, in Histoire rurale de l’Europe, XVIe-XXe siècle, uitgegeven door Laurent Herment (red.), 203-229.  Paris: EHESS, 2019.