Unieke historische databank over personen met een beperking beschikbaar

DETAILS

Gebruikte databank:

DEAF

Datum:

2018

Categorie:

Databank

UNIEKE HISTORISCHE DATABANK OVER PERSONEN MET EEN BEPERKING BESCHIKBAAR!

De DEAF-databank kwam tot stand in kader van het doctoraatsproject van Sofie De Veirman, getiteld “Breaking the silence. The experiences of deaf people in East-Flanders (1750-1950)” en past binnen de zogenaamde disability history, de geschiedenis van mensen met een beperking. 

De databank bevat levensloopgegevens van in Oost-Vlaanderen geboren dove mannen en vrouwen en biedt een inzicht in de gezinsstructuren van doven, hun beroepsactiviteiten en hun woonomstandigheden.

Wil je bestuderen hoe de levenswandel van dove personen eruit zag? Of wens je na te gaan of hun levensomstandigheden veranderden doorheen de tijd? Neem contact met ons op om zelf met de data aan het werk te gaan.