De wortels van politieke verdeeldheid

DETAILS

Gebruikte databank:

LOKSTAT

Datum:

15 oktober 2019

Categorie:

Doctoraatsverdediging

De wortels van politieke verdeeldheid

Onlangs verdedigde Maayan Mor met succes haar doctorale proefschrift “Rethinking the Origins of Electoral Cleavages: How States Create Cleavages Through Policies” (department Political Sciences, University of Wisconsin-Madison). Ze onderzocht wat de oorzaken zijn van electorale verdeeldheid in West-Europa, in het bijzonder in België, Pruisen, Beieren en Baden. Volgens haar onderzoek ontstaan electorale scheuringen door de reacties van kiezers en politieke ondernemers op het overheidsbeleid. De wijze waarop de overheid keuzes maakt in de verdeling van de middelen en de toegang regelt tot sociale mobiliteit, politiseert de sociale verhoudingen wanneer die de samenleving in winnaars en verliezers op basis van dezelfde identiteiten verdeelt. Hiermee verwerpt Mor de gangbare theorieën die de oorzaak van electorale kloven bij grote, ingrijpende gebeurtenissen of zogenaamde “critical junctures” zoeken.

Maayan Mor baseerde het onderzoek over België grotendeels op data over verkiezingen, taalgebruik en bevolking (1900-1970) afkomstig uit LOKSTAT.