Welkom in Antwerpen ?

DETAILS

Gebruikte Databank:

LOKSTAT

Datum:

Maart 2021

Categorie:

Wetenschappelijke publicatie

Welkom in Antwerpen? Het vreemdelingenbeleid in Antwerpen, 1830-1880

In de negentiende eeuw onderging het vreemdelingenbeleid grote veranderingen. Journaliste en historica Ellen Debackere bestudeerde het beleid in de stad Antwerpen van 1830 tot 1880. Ze toont aan hoe de prioriteiten op lokaal vlak verschilden van die van de nationale staat. De stad paste het algemene beleid ten aanzien van buitenlandse nieuwkomers selectief toe. De studies die tot dusver werden uitgevoerd over de geschiedenis van het Belgische migratiebeleid in de negentiende eeuw bleven voornamelijk beperkt tot het nationale niveau met de nadruk op de wetgeving. De implementatie van de regelgeving in een staatkundig bestel dat werd gekenmerkt door een sterke gemeentelijke autonomie, kwam tot op heden weinig aan bod. Het onderzoek van Ellen Debackere vult deze leemte. Het werd uitgevoerd in het kader van een doctoraatsscriptie (UA-VUB) en is deels gebaseerd op censusgegevens afkomstig uit LOKSTAT.


Boek:

Ellen Debackere, Welkom in Antwerpen? Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830-1880. Leuven: Universitaire Pers, 2020, 1-280.