Welkom in Antwerpen ?

DETAILS

Gebruikte Databank:

LOKSTAT

Datum:

April 2021

Categorie:

Wetenschappelijke publicatie

Zo moeder zo dochter?

Onderzoek naar de uitoefening van beroepen over verschillende generaties bleef lange tijd beperkt tot zonen ondanks het belang van arbeidsparticipatie door vrouwen in het verleden. Vincent Delabastita en Erik Buyst (Departement Economie KULeuven) onderzochten aan de hand van huwelijksakten in het negentiende-eeuwse West-Vlaanderen niet alleen de economische activiteiten van vaders en zonen, maar ook die van moeders en dochters. In hoeverre oefenden deze kinderen hetzelfde beroep uit van de ouders ? Uit de analyse van de talrijke akten blijkt dat dochters mobieler waren dan zonen. Dochters kenden echter minder groei in intergenerationele mobiliteit tijdens de geleidelijke industrialisering van de provincie. De onderzoekers maakten gebruik van LOKSTAT om het algemene bevolkingsverloop in kaart te brengen.


Artikel:

Vincent Delabastita en Erik Buyst . “Intergenerational mobility of sons and daughters: evidence from nineteenth-century West Flanders”, in European Review of Economic History, 2021, 1-28.