De vele gezichten van armenzorg

DETAILS

Gebruikte databank:

STREAM

Datum:

januari 2018

Categorie:

Publicatie

DE VELE GEZICHTEN VAN ARMENZORG

Thijs Lambrecht en Anne Winter tonen in hun artikel in “Tijd-Schrift: Heemkunde en Lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen” aan hoe de armenzorg op het platteland in het graafschap Vlaanderen tijdens de 18de eeuw was georganiseerd. Op basis van gegevens uit de STREAM-databank konden ze afleiden dat bijna alle gemeenten in het voormalig graafschap over inkomsten voor armenzorg beschikten. Deze inkomsten haalden de gemeenten onder meer uit huurinkomsten van onroerende bezittingen, renten uit kapitaal en belastingen. Er bestond weliswaar een grote ruimtelijke variatie. De medewerkers van het Queteletcentrum stelden deze gegevens op kaart voor (zie afbeelding).

Artikel: 

Lambrecht, Thijs, en Anne Winter. “De vele gezichten van zorg: armoede en armenzorg op het platteland in het graafschap Vlaanderen tijdens de achttiende eeuw”. Tijd-Schrift: Heemkunde en Lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen 7, nr. 1 (2017): 44–57.