Grootse plannen

DETAILS

Gebruikte databank:

POPPKAD

Datum:

januari 2018

Categorie:

Publicatie

GROOTSE PLANNEN

De atlas van Popp is een gecommercialiseerde versie van het kadaster waarin uiteenlopende inlichtingen over vastgoed uit grote delen van het land zijn samengebracht. Op ruim 41 000 bladzijden en meer dan 2 300 kaartbladen worden alle gebouwen, percelen en eigenaars afzonderlijk beschreven. De uitgave is uniek in zijn soort. Er bestaan geen publicaties die zich qua omvang, rijkdom aan informatie en graad van detail aan Popps werk kunnen meten.

Vandaag maken onderzoekers dankbaar gebruik van dit unieke naslagwerk. Wie harde informatie zoekt over personen, gebouwen, landschappen, huisvesting, landbouw, nijverheid, ruimtelijke inrichting of plaatselijke geschiedenis in de 19de-eeuw, komt in deze uitgave aan zijn of haar trekken. 

Hoewel de atlas reeds lang bekendheid geniet onder historici en geografen, blijft de publicatie nog grotendeels in duisternis gehuld. Het is gissen naar de motieven van de makers. Evenmin is geweten waarom soortgelijke naslagwerken in België en de omringende landen ontbreken.

“Grootse plannen” bevat naast de ontstaansgeschiedenis ook een gedetailleerde beschrijving van de atlas zelf. Alle 1 735 verschenen afleveringen worden in het boek stuk voor stuk beschreven en (vaak voor het eerst) gedateerd. Verder bevat “Grootse plannen” een methodologische toelichting over huizenonderzoek met behulp van Popps atlas.

Ook de gegevensbank POPPKAD, die door het Queteletcentrum wordt beheerd, ontsluit het omvangrijke naslagwerk van P.C. POPP. 

Wil je zelf graag met deze gegevens aan het werk? Consulteer dan zeker de POPPKAD-pagina

Sven Vrielinck
Een uitgave van

Amsterdam University Press
Hardback,
164 pagina’s,
ISBN 978 94 6298 785 2
Prijs: 29,99 €

Bestellen: