Oostende gemeten en geteld

DETAILS

Gebruikte databank:

POPPKAD

Datum:

Oktober 2021

Categorie:

Wetenschappelijke publicatie

OOSTENDE GEMETEN EN GETELD

Oostende vormt vanouds een belangrijke havenplaats die zich in de loop van de negentiende eeuw tot een bruisende stad en toeristische trekpleister ontwikkelde. Een groot deel van dit verleden is nog steeds in duisternis gehuld door de rampzalige vernietiging van belangrijke archiefcollecties tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Auteurs Pieter François (University of Oxford, Centre for Study of Social Cohesion) en Luc François (prof. emeritus Geschiedenis UGent) vullen deels deze leemte met een opmerkelijke en zeldzame studie van het Oostendse kadaster aan de vooravond van de Belgische revolutie. Ze beschrijven in detail de ruimtelijke inrichting,  de huisvesting, de havengebouwen, de grondbezitters, de pachters en de verdeling van de rijkdom aan de hand van de door het kadaster verzamelde vastgoedgegevens in 1829-1834. Het Queteletcentrum verwerkte de gegevens op huisniveau in overzichtskaarten.


Artikel:

Luc François en Pieter François. “Oostende gemeten en geteld: het kadaster van net vóór 1830”, in Als spaken van een tredmolen: gedenkwaardige en- of historische feiten, De Plate. Jubileumboek, 36(2021), 81-95.