POPPKAD breidt uit

DETAILS

Gebruikte databank:

POPPKAD

Datum:

Januari 2022

Categorie:

Databank

POPPKAD breidt uit

De kadastrale Atlas van P.C. Popp vormt een eersterangsbron over vastgoed en grondbezit in de 19de eeuw. De databank POPPKAD brengt ettelijke kadastergegevens uit deze publicatie binnen het handbereik van wetenschappers en ge├»nteresseerden. Meer dan 540.000 grondeigenaars uit de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen en Oost-Vlaanderen zijn via de projectsite terug te vinden. De site verleent ook toegang tot beelden van de kadasterregisters waarin meer info over vastgoedeigenaars, gebouwen en gronden uit de 19de eeuw zijn samengebracht. Meer dan 29.000 registers werden via deze site al gedownload!

In de loop van 2022 zal de databank verder worden uitgebreid. Dankzij de onverdroten inzet van tientallen vrijwilligers worden alle kadastergegevens uit de provincie West-Vlaanderen, zoals Popp die tussen 1843 en 1852 heeft gepubliceerd, aan de databank toegevoegd. Naar schatting 80.000 persoonsgegevens van eigenaars zullen hierdoor via de online zoekmachine bijkomend raadpleegbaar zijn. Ze zullen beschikbaar komen wanneer de invoer en de verwerking van de data zijn afgerond. 

De geplande uitbreiding verloopt in samenwerking met het project West-Vlaanderen Verpoppt, dat sinds 2019 onder de koepel van Heemkunde West-Vlaanderen doorgaat.