Welkomstbericht

DETAILS

Gebruikte databank:

LOKSTAT, POPPKAD, STREAM

Datum:

augustus 2017

Categorie:

Weblaunch

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET QUETELETCENTRUM!

bewerkt

Wij presenteren met trots onze website en de eerste grootschalige kwantitatieve historische databanken beheerd door het Queteletcentrum!

LOKSTAT

LOKSTAT is een databank van lokale en regionale statistieken in België uit de periode 1800-1970. De datacollecties zijn gebaseerd op de officiële tellingen van de bevolking, landbouw, handel en nijverheid. Ook cijferreeksen uit andere historische bronnen, zoals verkiezingsuitslagen, komen in de gegevensbank voor. Met behulp van de cartografische module HISGIS kunnen de cijfergegevens op kaart worden voorgesteld en in detail worden geanalyseerd.

POPPKAD

POPPKAD brengt elementaire gegevens over vastgoed samen en stelt informatie over grondbezit beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. De data-infrastructuur is gebaseerd op het kadaster dat sinds 1834 een inventaris van het onroerende patrimonium in België bijhoudt. De gegevensbank bevat statistieken van de landinrichting, het grondbezit en de huisvesting op nationaal niveau (1834-1961). Van verschillende regio’s en plaatsen werden daarnaast bezitsgegevens per eigenaar ingevoerd. 


STREAM

De STREAM-gegevensbank omvat een uitgebreide en gevarieerde collectie van lokale statistieken uit de vroegmoderne periode (ca. 1500 – ca. 1815). De opgenomen cijferreeksen zijn gelinkt aan een op maat ontwikkeld geografisch referentiesysteem dat vergelijkend onderzoek in tijd en ruimte mogelijk maakt door uiteenlopende datasets aan elkaar en aan lokaliteiten te koppelen. De kabinetskaart van Ferraris (1770-1777) vormt hiervoor de basis. Deze kaart werd manueel gevectoriseerd en vervolgens vergeleken met actuele topografische kaarten om geometrische afwijkingen weg te werken. Op die wijze kan een reconstructie van het landschap, de bewoning, de grenzen en de verkeersinfrastructuur op een aantal momenten in de geschiedenis voor het beschouwde gebied worden weergeven.


Volg de nieuwspagina op onze website om op de hoogte te blijven van de laatste publicaties op basis van deze databanken, nieuwe datasets en al onze andere activiteiten!